Τρίτη,
21
Νοέ.
2017
Μέγεθος
   

Μυθική Αναζήτηση Επιθυμητή

Παρουσιαστής: 
Τσιότσος Αθανάσιος
Παρουσιαστής: 
Γιώβη Βασιλική

Αρχαία Ελλάδα, τα ήθη και έθιμα των προγόνων μας και όλη τη γνώση και τεχνολογία που μας άφησαν σαν κληρονομιά, για να τη φυλάμε και να τη μεταδίδουμε ανά τους αιώνες.
Μια εκπομπή με άρωμα Ελλάδας, ιστορίας και γνώσης.
Συμπαραγωγή με τον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων (ΕΟΕ)
www.eoellas.org